Svaz zpracovatelského průmyslu

Členství ve Svazu


Členství přináší

 • možnost zapojit se do dotačních projektů – aktuálně:
  • OP zaměstnanost
 • možnost setkávání se s manažery dalších firem a výměna zkušeností, vzájemné návštěvy
 • získávat průběžné informace o možnostech dotací z OPZ, OP PI,…
 • partnerská spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati

Svaz dále:

 • nabízí v partnerství a spolupráci všem státním, samosprávným a podnikatelským subjektům zejména z odvětví zpracovatelského průmyslu, služeb a obchodu
 • podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti o činnosti svých členů,
 • spolupracuje se zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními svazy a asociacemi působícími v České republice, partnerskými organizacemi států EU i s obdobnými organizacemi jiných států,
 • podporuje práci svých členů prostřednictvím široké nabídky služeb v oblasti informační, analytické, technicko-organizační a poradenské,
 • koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných názorů a stanovisek,
 • vytváří pozitivní povědomí veřejnosti informováním o činnosti Svazu jako instituci, která zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově ovlivňuje jak účastí ve veřejné diskusi, prostřednictvím tisku a odborných časopisů, tak předkládáním vlastních návrhů, stanovisek a intervencí politicko-hospodářská rozhodnutí v hospodářské a sociální oblasti a oblasti budování znalostní společnosti, a to na národní i mezinárodní úrovni,
 • prosazuje a chrání zájmy svých členů v jednáních s ústředními i regionálními orgány veřejné správy,
 • poskytuje doplňkově služby svým členům i jiným subjektům v oblastech rozvoje a podpory svých členů a celé společnosti.

Máte-li zájem stát se členy, kontaktujte nás a rádi Vám zašleme přihlášku.

Kontaktujte nás:

Jiřina Králová, tel: 603 502 991, e-mail: svaz@svaz.eu